Facebook ikona

Ing. Alena Vavříková
tajemnice soutěže

Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1
Tel.: 234 154 616; mobil: 734 511 324
Email: vesniceroku@mmr.cz©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova