Facebook ikona

Jak podat přihlášku do soutěže

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 31. března do 28. dubna 2023. Přihláška do soutěže může být doručena: 

a) Na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 (nejpozději do 28. dubna 2023, do 16 hod.): Kompletní přihláška: Formulář přihlášky (v listinné podobě, podepsaný, s razítkem) + datový nosič (např. flash disk), který bude obsahovat: formulář přihlášky, dotazník obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie. 

NEBO

b) Prostřednictvím datové schránky: 26iaava (nejpozději do 28. dubna 2023, do 23:59 hod.): Pouze: Formulář přihlášky (v elektronické podobě, z datové schránky soutěžící obce, není nutné opatřovat razítkem a podpisem). Přílohy v elektronické podobě (dotazník obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie) následně odešle prostřednictvím datového uložiště (např. www.uschovna.cz) na vesniceroku@mmr.cz

 

 1. Vyplňte přihlášku
  - tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
  - elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na datovém nosiči (stačí bez podpisu a razítka)
 2. Vyplňte dotazník obce
  - elektronický formulář dotazníku ve formátu PDF (na datovém nosiči nebo prostřednictvím datového uložiště)
 3. Přiložte fotografie obce
  - přibližně 30 fotografií (na datovém nosiči nebo prostřednictvím datového uložiště)
 4. Uhraďte poplatek za účast
  - uhraďte poplatek ve výši 1 000,- Kč za přihlášku + 3,- Kč za každého trvale žijícího obyvatele obce na účet SPOV ČR (č.ú. 2701749275/2010, VS 1111, SS IČO obce)
  - přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v elektronické formě na datovém nosiči
 5. Odešlete, resp. doručte dle možností výše uvedených: a) NEBO b). 

 


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova