Facebook ikona

Heřmanov - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2017
Kraj Vysočina

Hodnocení komise

Na svazích Vysočiny rozložená ves s krásnými výhledy do krajiny. Zemědělské družstvo, farma s oborou i většina občanů vnímají hodnotu ekologického hospodaření a ke starým zarostlým mezím, pásům dřevin nebo extenzivních luk mezi poli sázejí nová stromořadí nebo pruhy břehových porostů.
Ve velmi malé obci se lidé více spoléhají na vzájemnou pomoc i zapojení do života obce a proto jejich setkání jsou i pro návštěvníka jako rodinná oslava.

Heřmanov o sobě

Heřmanov je maličká obec na Vysočině s asi 205 stálými obyvateli. Součástí obce je i rozlehlá chatová oblast s 53 chatami. Vesnice je plně vybavená, máme vodovod a plyn, v příštím roce bychom chtěli zahájit výstavbu kanalizace a ČOV. Podařilo se nám zachránit i kamennou poštu, kterou teď provozuje obce jako poštu Partner a je i nadále v centru zájmu všech občanů. Dominantou Heřmanova je bezesporu kostel zasvěcený sv. Mikuláši, pocházející ze 14. století. Dále se v obci nachází krásně rekonstruovaná fara z roku 1799. Zvony v kostelní věži jsou velice staré, pochází z let 1493, 1504 a 1543. Byla provedena kompletní rekonstrukce kulturního domu, který je využíván pro desítky akcí i svateb. Máme kompletně rekonstruované budovy obecního úřadu, pošty i klubovny. Vybudovali jsme víceúčelové hřiště za školou i dětské hřiště na návsi.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova