Facebook ikona

Tučín - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2009
Olomoucký kraj

Hodnocení komise

I přes nepřízeň počasí Tučínští, kromě neutichající dobré nálady, upoutali celostátní komisi i svými zlatými českými ručičkami, motoráčkem s příznačným názvem Tučolíno, vyrobený místním Občanským sdružením s ještě příznačnějším názvem Sešlost obecních nadšenců, který komisi provedl celou vesnicí, místní keramickou dílnou s výrobky téměř od všech obyvatel vesnice, vlastní uvítací písničkou a také svým chodníkovým loučením.

Kromě upravených veřejných prostor s domácími druhy rostlin a s ošetřenými památnými stromy jsme měla komise možnost vyjít i na humna, kde jsme si prohlédla a hodnotila (za přítomnosti dobrodruha na létající motorce) již provedené pozemkové úpravy s novými rozsáhlými výsadbami.
Na první pohled docela obyčejná víska. Možná, ale skrývá v sobě nádherný poklad – své občany.

Tučín o sobě

Tučín je malá obec v malebném prostředí Podbeskydské pahorkatiny, jejíž historie sahá až do roku 1351. Krajiný rámec obce je tvořen zemědělskou kulturní krajinou, s rozsáhlými plochami orné půdy, ojediněle zpestřené remízkem nebo alejí.

Společenský život v obci je opravdu bohatý. Z řady místních spolků lze zmínit například Sbor dobrovolných hasičů, který již oslavil 80. výročí založení, nebo občanské sdružení Sešlost obecních nadšenců. Díky činnosti spolků se zde v průběhu roku koná celá řada kulturních a společenských akcí jako například dětský karneval, drakiáda, kácení máje nebo Vodění medvěda s průvodem masek a mnohé další. V okolí je Tučín znám především pro své koupaliště vybudované v roce 1940, které je napájeno podzemní minerální vodou teplou 21°C z místního, dnes již zrušeného travertinového lomu. V obci se nacházejí památkové objekty, které zaslouží být jmenovány: Socha sv. Izidora, Socha sv. Jana Nepomuckého, Janáčkova lípa. Dále zde jsou památky pomístního významu: Sv. kříž z roku 1791, Socha sv. Panny Marie s dítětem, Památník padlých v 1. světové válce, Kaplička sv. Anny na horním konci, Kamenný památník a Kaple – zvonice.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova byla v 2007 obec oceněna Modrou stuhou – za společenský život. Jako vítěz celostátního kola této soutěže se obec Tučín v roce 2010 zúčastnila soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, a byla oceněna za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova