Facebook ikona

Žernov - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2009
Královéhradecký kraj

Hodnocení komise

Malá vesnička nedaleko Ratibořic, která pečuje o obecní majetek, ale i zeleň v obci. O zapojení všech věkových kategorií do života obce svědčí i možnosti, které obec nabízí. Příjemná knihovna, která již nejednou byla také oceněna, vybudovaný sportovní areál, celoročně využívaná historická obecní sokolovna nebo dětské hřiště jsou jen krátkým výčtem míst pro setkávání. Mezi významné počiny patří i zhotovení dřevěné zastřešené lávky přes řeku Úpu. Stavba citlivě zapadá do okolí a navazuje na památkově chráněné území Babiččina údolí a Ratibořic a je využívána turisty, cyklisty, ale slouží také místním občanům. Malebnost vesničky a jejího okolí přímo láká k návštěvě.

Žernov o sobě

Žernov se nachází v těsném sousedství Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Součástí katastrálního území jsou i osady Ryzmburk, Pohodlí a do roku 1960 to byly i Ratibořice. Významným krajinotvorným prvkem území je údolí řeky Úpy na západě katastru, které je zahrnuto do národní přírodní památky Babiččino údolí a částečně Natura 2000.

První zmínka o Žernovu se datuje do roku 1417, v té době se Žernov uváděl jako městečko. Název obce je odvozen od původního jména Žrnovie, což vlastně znamenalo typ místního kamení. Turisticky atraktivním územím je zejména část Pohodlí a Ryzmburk, známá a hojně navštěvovaná místa, především díky románu Boženy Němcové „Babička“. Celým katastrem obce procházejí cyklotrasy navazující na Pohodlí na okruh Boženy Němcové. Územím obce prochází několik turistických tras pro pěší, např. stezka Jana Jakuba Míly.

V obci působí TJ Sokol Žernov zaměřený na sportovní činnost, Sbor dobrovolných hasičů, jenž je nejpočetnější a velice aktivní organizací. Na Rýzmburku působí Kynologické sdružení Sultán. Cyklističtí nadšenci pořádají již několik let závod horských kol Žernovský bajk, který se již dvakrát jel jako Mistrovství Královéhradeckého kraje.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova