Facebook ikona

Ratměřice - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2010
Středočeský kraj

Hodnocení komise

Časná ranní hodina, zachmuřené počasí a sedlák Oneš. Tak začalo čtyřhodinové hodnocení malé obce nedaleko bájného kopce Blaník. A jak tato obec na celou komisi zapůsobila? Malá vesnička, která ve svých aktivitách pokrývá všechny oblasti života, úspěšně a uvážlivě využívá dotačních titulů, aktivně působí v různých regionálních uskupeních, příkladně pečuje o kulturní dědictví s důrazem na pochopení historických souvislostí v návaznosti na současnost, pečuje o krajinu, postupně dobudovává kompletní infrastruktury obce a pyšní se mimořádně bohatým společenským a spolkovým životem. Nejaktivnějším spolkem je Ratmírova potulní divadelní společnost, ale také místní sbor dobrovolných hasičů, který celou prezentaci ukončil fontánou ve vlastní režii.

Ratměřice o sobě

Ratměřice s necelými 250 obyvateli leží v jižním cípu okresu Benešov, pod bájným kopcem Blaník. K obci patří další dvě místní části – Hrzín a Skrýšov. Dominantou obce je kostel svatého Havla. Byl zde postaven v první čtvrtině 13. století v románském slohu na nejvyšším bodě Ratměřic. Z původní stavby se do dnešní doby dochovaly jen části obvodového zdiva lodi a asi spodní část věže. Někteří historikové umění uvádějí, že stavba vyniká „líbeznou úměrností“. Mezi další pamětihodnosti v obci patří kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století, kašna na návsi z roku 1888 nebo Studánka sv. Anny s pramenem, jemuž se přisuzují léčivé účinky. Od první čtvrtiny 18. století je nedílnou součástí Ratměřic zámek s anglickým parkem, kde je možné vidět dva sekvoje obrovské, což jsou největší stromy svého druhu v celé České republice.

Náves se vzrostlými lípami a kašnou představuje mimořádně příjemné místo k setkávání. Díky iniciativě občanských spolků, ve kterých se sdružuje většina obyvatel Ratměřic, je společenský život obce bohatý na akce s dlouhou či kratší tradicí.

Do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se obec poprvé přihlásila v roce 2004. O pět let později získala obec ocenění Modrá stuha – za společenský život a o rok později se umístila na prvním místě v celostátním kole.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova