Facebook ikona

Koloveč - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2010
Plzeňský kraj

Hodnocení komise

Městys Koloveč zaujal celostátní komisi svým komplexním rozvojem – hmotným i kulturním. V rámci hodnocení byla představena řada spolků a jejich aktivity. Důraz je zde kladen i na zapojení mládeže do místního komunitního života, kvalitní spolupráci s podnikatelskými organizacemi, vybudování kompletní infrastruktury, úspěšné využívání dotací a bezesporu také na bohatý společenský a sportovní život. K těm nejaktivnějším spolkům patří ochotníci, fotbalisti a hasiči, kteří se mohou pyšnit kvalitním technickým zázemím. O tom, že zde také udržují místní tradice se na vlastní kůži přesvědčili také dvě členky komise, které byly „semlety“ ve známém divotvorném kolovečském mlýně.

Koloveč o sobě

Městys Koloveč, společně s místní částí Zíchov, se rozkládá v krásné krajině obklopené ze všech stran zalesněnými pahorky a vrchy, 15 km severovýchodně od Domažlic. První písemnou zmínkou o tomto sídle je darovací listina pražského biskupa Jindřicha Břetislava z r. 1197. Jméno Koloveč vzniklo pravděpodobně ze slov „kolová ves“, kdy se v bahnitém terénu na okraji pomezních hvozdů stavěly chatrče pro obyvatele na dřevěných kůlech zaražených do močálů.

Mezi významné turistické cíle v městysi patří zejména Muzeum techniky a řemesel, které s ukázkami 46 kompletních řemeslných dílen a více než 6000 exponáty patří mezi největší v České republice. Dále pak keramická dílna v Kolovči, barokní fara a kostel Zvěstování Panny Marie a stará kolovečská radnice s věžičkou a hodinami (původně slunečními).

Dodnes je Koloveč známý také divotvorným mlýnem, který přemílá staré báby na mladá děvčata. Tuto lidovou taškařici, která má velký ohlas nejen v ČR ale i v zahraničí a navštěvuje ji pravidelně několik tisíc diváků, organizují každých 5 let místní občané.

První účast v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova v roce 2010 s sebou přinesla vítězství v krajském kole a umístění na druhém místě v celostátním kole.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova