Facebook ikona

Řepice - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2012
Jihočeský kraj

Hodnocení komise

Obec Řepice je obcí s velkým potenciálem společenského života. Tato jihočeská obec žije bohatým kulturním a společenským životem, jehož součástí je udržování, ale také obnovování tradic. Ochota a dobrovolná práce občanů je velkým pomocníkem vedení obce pro její plánovaný rozvoj. Zapojení všech generací se projevuje na dobré náladě a společném úsilí při obnově starých objektů v obci, na životě v obci a také v péči o zeleň a životní prostředí. Bohatý společenský život posiluje zapojení do společné činnosti v obci.
"Ta obec žije. Na každém kroku bylo poznat, že tam mezi lidmi panuje sounáležitost. Starají se také o památky a o obecní domy, snaží se všechno udržovat a život u nich je opravdu kvalitní," Karel Navrátil, předseda celostátní komise, starosta obce Komňa.

Řepice o sobě

První zmínka o Řepici se objevuje roku 1251 v listině vydané Přemyslem Otakarem II. Že bylo okolí osídleno již dříve, dokazují prehistorické objevy B. Dubského, tehdejšího řídícího učitele v místní škole, které realizoval ve dvacátých letech 20. století. Největšího rozkvětu zažívala Řepice v době, kdy ji vlastnil a kdy zde pobýval významný český humanista a místosudí království českého Jan Hodějovský, který vynaložil na její zvelebení mnoho peněz. Přestavěl zámek v renesančním slohu, rozšířil poplužní dvůr a zvelebil statek. Založil pěknou zahradu se vzácnými rostlinami a také vzácnou knihovnu. Nejstarší částí obce je zástavba při hlavní komunikaci od rybníků směrem na Rovnou (původní výstavba pochází většinou ze 17. století) a střed obce, tzv. "V zámku" z konce 18. století.

V obci, která má 424 obyvatel, je velmi bohatý společenský život. Hlavním cílem Řepice v této oblasti je udržování tradic, svátků a obyčejů, ale také vytváření tradic nových. Z mnoha akcí, které se v obci konají, lze uvést například mikulášskou nadílku, masopustní průvod, dětský maškarní karneval, Čtvrteční podvečery, což jsou pravidelné besedy a přednášky s cestovatelskou a historickou tématikou, stavění májky, slet čarodějnic, dětský den, který probíhá formou sportovní poutě nebo pyžamový Silvestr. Největší akcí posledních let byl sraz rodáků v roce 2006, při kterém byly slavnostně odhaleny sluneční hodiny a busta Jana Hodějovského z Hodějova, nejznámnějšího držitele řepického panství.

Velmi aktivní jsou všechny místní spolky, mezi které patří Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Sbor dobrovolných hasičů, turistický kroužek Everest, ochotnický spolek a sportovní klub, který zahrnuje volejbalový tým, oddíly cyklistiky, nohejbalu, florbalu, tenisu a hokejbalu.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec v roce 2007 ocenění Bílá stuha - za práci s mládeží a o rok později ocenění Modrá stuha - za společenský život.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova