Facebook ikona

Křižánky - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2012
Kraj Vysočina

Hodnocení komise

Malebná vesnička, která se rozprostírá na hranici Čech a Moravy na území Žďárských vrchů v památkové rezervaci Kraje Vysočina.
Obec Křižánky důsledně pracuje na zapojování občanů do strategického plánování rozvoje obce prostřednictvím Místní agendy 21. Zároveň vytváří nové prostory pro setkávání občanů, ať už vybudováním komunitního vzdělávacího centra, či výstavbou nové návsi a hasičské zbrojnice. Příznačná je aktivita místních spolků a kvalitní školní vzdělávání ve zrekonstruované budově školy. Formou naučných stezek obec propaguje svou jedinečnou historii a krásu Vysočiny na pomezí Čech a Moravy.

Křižánky o sobě

Křižánky jsou malá obec v srdci Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obec, která má 386 obyvatel, se skládá ze tří místních částí: Moravské křižánky, České Křižánky, České Milovy. Všechny místní části byly v druhé polovině minulého století samostatnými obcemi. Jak již napovídají názvy místních částí, patří Křižánky k několika málo obcím v České republice, kterými probíhá historická zemská hranice mezi Čechy a Moravou.

Křižánky jsou unikátní svoují typickou zástavbou, která je roztroušeného a ostrůvkovitého typu. V obci se také nachází největší vesnická památková rezervace Kraje Vysočina.

Místní občané přikládají společenskému životu velký význam. Dokladem je mimo jiné i množství tradičních i obnovených společenských a kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější akce patřily v roce 2011 především Křižánecké uspávání broučků, Pouťový turnaj v malé kopané, Hasičská zabíjačka, Pohádkový les nebo Drakiáda. Mezi tradiční akce patří mimo jiné Masopustní průvod a vystoupení křižáneckých ochotníků.

Sbor dobrovolných hasičů Křižánky patří mezi nejpočetnější sdružení v obci. Křižánečtí hasiči se každoročně účastní okrskových závodů v hasičských disciplínách, kde zaznamenávají velké úspěchy, ale také pravidelně pořádají zájezdy do různých koutů České republiky, pouťové zábavy a podobně. Dále v obci působí Český svaz žen ZO Křižánky, Moravský rybářský svaz Svratka ZO Křižánky, Myslivecké sdružení, Sbor pro občanské záležitosti nebo také fotbalový tým sdružený v SK Botofogo.

Okolí obce je naprosto nezaměnitelné. Na katastrálním území obce se nachází Devět skal - nejvyšší vrchol Žďárských vrchů. Typický je pohled na dominantu centrální části Žďárských vrchů - hřeben mezi Dráteníkem a Devíti skalami. Bez nadsázky lze označit okolí Křižánek za jedno z nejhezčích míst kraje. Obec je oblíbeným cílem turistů. Vyhledávanými místy jsou například skalní útvary Čtyři palice, Malinská skála, Lisovská skála a Zkamenělý zámek nebo nedaleký Milovský rybník.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec v předcházejících letech ocenění Modrá stuha - za společenský život a také ocenění Bílá stuha - za práci s mládeží.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova