Facebook ikona

Tvarožná Lhota - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2012
Jihomoravský kraj

Hodnocení komise

Úžasná vinařská a ovocnářská obec v CHKO Bílé Karpaty, ve které najdete domy ve stylu venkovské architektury s květinovou výzdobou a upravenými předzahrádkami. Nejvýznamnější oblastí podnikání v obci je zemědělství, zvláště pěstování tradičních odrůd ovoce, především oskoruší.
Významným místem v obci je pastorační dům blízko místního kostela, ale také obecní a společenský dům jako centrum společenského a kulturního života, které poskytuje zázemí pro činnost spolků, které spolu s veřejností zajišťují kontinuitu společenského života, udržování a obnovu místních tradic, svátků a obyčejů.
Důležitým prvkem v obci jsou Oskoruše, které mají své muzeum, malé trhy a svoji slavnost, Oškorušobraní.

Tvarožná Lhota o sobě

Tvarožná Lhota je vinařská obec s tradicí pěstování oskoruší. Obec leží v mírně vlnité zemědělské krajině na úpatí Bílých Karpat. Počátky obce se datují kolem roku 1470. Název obce se odvíjí od daně (lhúty) placené původně také naturálně tvarohem.

V obci je historicky významný především památkový dům č.p. 187, který je přístupný veřejnosti jako malé muzeum. Dále pak stavby lidového stavitelství jako opravená návesní zvonice a boží muka. Ve spolupráci s mikroregionem, farností a občanským sdružením INEX SDA proběhla oprava drobných sakrálních památek v obci a okolí. Novou dominantu centra obce vytváří novostavba obecního úřadu a společenského domu.

Spolky spolu s veřejností zajišťují kontinuitu společenského života, udržování a obnovu místních tradic, svátků a obyčejů, například fašank, máje nebo hody. Mezi nové tradice patří aktivity okolo oskoruší, den dětí nebo také rodinný nohejbal. Významnou roli hraje také farní společenství, které pořádá řadu akcí v rámci církevního roku a pro spolkovou činnost poskytuje prostory Pastoračního domu. V obci působí děvět sdružení a spolků: myslivci, fotbalisté, mužácký pěvecký sbor, rybáři, zahrádkáři, sdružení přátel školy, sdružení Reál střed, mládežnické občanské sdružení INEX Bílé Karpaty a ekologické sdružení Lipinka. Mezi neformálně organizované skupiny patří klub maminek Beruška, smíšený pěvecký sbor k církevním potřebám, dětský taneční kroužek, dívčí schola, keramický a jezdecký kroužek.

Obec ve spolupráci se zemědělci obnovuje ekologickou rovnováhu v krajině a její prostupnost cestní sítí s naučnými stezkami a cyklotrasami. Nad obcí od roku 2005 funguje ekologické výletní centrum Salaš s osmi hektary pastvin, genofondovým sadem a malými jezírky. Od roku 2003 také probíhá obnova tradičních sadů, záchrana vzácných stromů oskoruší a drobných staveb v krajině, a to vše za účasti spolků a místní mládeže.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec v roce 2007 ocenění Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova