Facebook ikona

Jeseník nad Odrou - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2013
Moravskoslezský kraj

Hodnocení komise

Jeseník nad Odrou je poměrně velká obec tvořená čtyřmi místními částmi na hranici Sudet a Moravy.
Z větší části lidé přesídlení z Valašska převzali na sebe odkaz místa a svých předchůdců a dokázali zde vytvořit společenství lidí, které se navzájem baví, společně žije a pomáhá si.
Své místní části spojují cesty znovu doplněné alejemi ovocných stromů. Místo jejich zpracování, pálenice, je společným místem záměru obnovy využití Jesenické kyselky a je to také jedním z míst společného setkávání všech občanů.
Ať už navštívíte Blahutovice, Polouvsí, Hůrku nebo Hrabětice, najdete život a pospolitost osadní, ale také „jesenickou“.
Spolupráce a partnerství je heslo, kterým žije celá obec.

Jeseník nad Odrou o sobě

Obec Jeseník nad Odrou byla založena v tzv. moravské kolonizaci ve 12. století Rajhradským klášterem. Katastr obce se rozkládá v jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Poodří. Dnešní Jeseník nad Odrou zahrnuje celkem pět vesnic, které se postupně spojily a sice v roce 1957 se k Jeseníku nad Odrou připojily Hrabětice, v roce 1975 Polouvsí a v roce 1976 Blahutovice a Hůrka.
Historicky v obci převažovala zemědělská činnost. Tomu také odpovídá charakter zástavby. Nachází se zde spousta statků s velmi rozmanitou architekturou. Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel se pyšní hranolovou věží, na jejímž vrcholku je cibulová báň. V obci se dále nachází kamenný kříž, který byl zhotovený v roce 1822. Barokní kaple svaté Anny v Hůrce, která stojí ve středu obce, byla postavena v roce 1851.
Obcí protéká říčka Luha, která nedaleko západního okraje obce ústí do Odry. U severovýchodního okraje Jeseníku byl vybudován Jesenický rybník a u jeho jihozápadního břehu se nachází budova barokního zámku, který obklopuje zámecký park. Severovýchodně od obce a na levém břehu Odry se nachází oblast přírodní památka Meandry Staré Odry. V obci se křižuje dálková cyklistická trasa Greenways Krakov-Morava-Vídeň s lokální cyklistickou trasou, po které se mohou cyklisté vydat severozápadním směrem do oblasti Oderských vrchů. Jihovýchodním směrem naopak dojedou do osady Hůrka, kterou prochází cyklistická Jantarová stezka.
Mezi významné místní osobnosti patří hudební skladatel, básník a ministerský rada Eduard Engelsberg, vlastním jménem Eduard Schön, který se proslavil zejména svými žertovnými hudebními hříčkami - čtyřzpěvy. Známější skladby jsou Bláznivá čtverylka, Básníci na Almě nebo píseň Klobouk na jezeře.
O bohatý společenský život se v obci a všech jejich místních částech stará nespočet spolků a sdružení. Mezi nejaktivnější patří TJ Slavoj Jeseník nad Odrou o. s., myslivecká sdružení jednotlivých místních částí, Český svaz včelařů nebo také Sdružení rybářů Blahutovice.
V obci se pravidelně konají tradiční akce jako například masopust, vodění medvěda, stavění máje, velikonoční pomlázka nebo třeba také den dětí. Mezi ojedinělé akce pořádané místními spolky patří Horecká traktoriáda. Tuto akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hůrka. V letošním roce proběhne již třetí ročník. Myslivecké sdružení naopak pořádá soutěž v brokové střelbě na asfaltový terč.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova