Facebook ikona

Dolní Újezd - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2013
Pardubický kraj

Hodnocení komise

Obec Dolní Újezd, včetně dvou místních částí Jiříkova a Václavky, se vyznačuje velkou pospolitostí a zapojením lidí do činnosti obce, kulturního a hlavně sportovního života. V oblasti sportu je velká péče o mládež navazující na výbornou práci v místní mateřské i základní škole. Příkladná spolupráce se zemědělským družstvem vede mladé k poznání o lidské práci, ale také ke zlepšení životního prostředí. Obec pečuje o vzhled a své památky. Svou historii a život předků prezentuje ve svém Muzeu vesnice rozsáhlou expozicí.

Dolní Újezd o sobě

Bohatá historie obce sahá až do poloviny 12. století, kdy je zmiňována jako Újezd na Lubném v listině krále Vladislava datované k roku 1167. Dnešní obec vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Víska, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov a Václavky.
Staletou minulost obce dokládá také několik stavebních památek, z nichž je nejvzácnější a nejvýraznější farní kostel sv. Martina. Z řady soch umístěných v obci a nejbližším okolí je nejvýznamnější sousoší Panny Marie z roku 1737 sochaře Václava F. Pacáka. Před budovou školy upoutá pozornost monumentální pomník selského povstání, které na Litomyšlsku vypuklo v roce 1680. Za zmínku stojí i kamenný tzv. Pražský most pocházející z roku 1868.
Společenský život v obci je v současné době opravdu bohatý. Aktivně se na něm podílejí místní spolky, mateřská, základní a základní umělecká škola, výtvarné studio, farnost, zastupitelstvo obce, kulturní komise obce a občané Dolního Újezda.
Každý nový rok je zahájen plesovou sezónou. Pravidelně se konají plesy Farní, Sokolský, Skautský a Sboru dobrovolných hasičů. Samozřejmostí je dětský karneval, který pořádá Junák. Plesová sezóna je každoročně zakončena masopustem. Velikonoce začínají v obci pravidelným Velikonočním jarmarkem a pokračují v pondělí pomlázkou. Dále dolnoújezdská mládež zorganizuje Stavění máje. Nechybí zde ani oslava Dne matek a mnohé další. Pro starší občany je každý rok připravováno Setkání seniorů v rámci Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky Desné, kde se zde každoročně koná například Benátská noc nebo folkový festival Újezdské babí léto. V blízkosti areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a koupaliště se třemi bazény.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova