Facebook ikona

Holovousy - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2013
Královéhradecký kraj

Hodnocení komise

Obec Holovousy založila svou obnovu a rozvoj na místní tradici. Rozvíjí své velké ovocnářské téma – pěstování holovouského malináče, ale samozřejmě nejen to. Příkladným způsobem dokázala díky získaným dotačním prostředkům komplexně zrevitalizovat veřejná prostranství tří místních částí, moderní a přitom stále venkovskou tvář i zevnějšek dostala budova obecního úřadu sloužící také jako regionální centrum, tedy sídlo mikroregionu a místní akční skupiny. Obec se spolu s členy občanských sdružení pustila do úspěšné materiální i duchovní záchrany kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, dodržuje tradiční venkovské zvyklosti, zároveň uvádí do života nové a přitom dává prostor také kulturní alternativě. O budoucnost Holovous je dobře postaráno v mateřské a základní škole, která osvíceně pečuje o individualitu a místní znalosti svých žáků i v novém sportovně – rekreačním areálu, například pod vedením místních aktivních hasičů.

Holovousy o sobě

Holovousy, s místními částmi Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří, leží na úpatí Hořického chlumu v Podkrkonoší. Obec se nachází na území osídleném již šest a půl tisíce let. Nejvýznamnější archeologickou památkou je slovanské hradiště z 9. století. V Holovousích sídlila drobná šlechta, která ke svému jménu připojovala přídomek „z Holovous“. Písemná zmínka z roku 1260 připomíná obec s tvrzí. Na místě původní tvrze byl postaven barokní zámeček, který v roce 1907 upravil poslední majitel MUDr. F. Malinský v secesním stylu. Nyní je zámek užíván Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským. Roste zde 20 druhů různých jehličnanů a 66 druhů listnatých stromů. Obec má dlouhou tradici pěstování ovoce. Obzvláště místní odrůda jablka zvaná holovouský malináč upoutala pozornost samotného císaře Františka Josefa I., jenž prohlásil: “Toto je jablko na můj stůl“.
Přírodní podmínky katastru obce jsou různorodé. Od zamokřených luk v povodí říčky Javorky, přes černozemě podél silnice první třídy, až po velmi mělké neúrodné půdy na Chloumkách, kde zemědělská půda přechází v les. Celá vyvýšenina Hořického chlumu je tvořena cenomanskými pískovci, které jsou významným útvarem pro jímání spodních vod. Na katastru se v minulosti nacházely dvoje lázně. V Chodovicích s významným minerálním pramenem a v Hlásku lázně rašelinové.
V obci jsou některé tradice udržovány stále bez přerušení, některé jsou obnovovány a vznikají i tradice nové. Na jejich pořádání se podílí místní spolky a sdružení. Mezi nejmladší sdružení patří Prostor pro fantazii, které tvoří převážně mladé ženy „Jany“. Organizují společná malování, uspořádali výstavu svých prací v kostele, zajímavé přednášky a koncerty. Jejich sdružení je zaměřeno na rozvoj kulturních aktivit v obci. Organizují hudební festivaly a výstavy.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova