Facebook ikona

Ořechov - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2014
Kraj Vysočina

Hodnocení komise

Ač je Ořechov malou vesnicí ležící v malebné, mírně zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny, daří se jí úspěšně pečovat o kulturní dědictví i přírodní prostředí a cílevědomě formovat pozitivní vztah místních občanů ke své obci, její historii i současnosti. Díky iniciativě občanských sdružení a spolků je společenský život obce bohatý na akce s dlouhou či kratší tradicí.
V místní usedlosti "Chaloupka naše" se postupně vytváří živá prezentace domácích prací a řemesel typických pro dřívější život na venkově.
Ořechov a osada Ronov nejsou bohaté pouze na historii a spolkový život, ale také na množství různých bramborových specialit, které stojí za to ochutnat.

Ořechov o sobě

Ořechov a místní část Ronov leží v malebné krajině obklopené lesy a rybníky, v západní části Českomoravské vrchoviny. První písemná zmínka pochází z roku 1364, Ořechov je však ještě starší. Pravděpodobným zakladatelem ve 13. století byl Přibyslav z Křižanova. V letošním roce si obec připomíná 650 let od první písemné zmínky. Na toto významné výročí připravila obec setkání rodáků spolu s žehnáním slavnostního praporu SDH Ořechov – Ronov.
Zejména v posledním desetiletí vesnice změnila svou tvář. Nejen místním občanům slouží moderní víceúčelové hřiště, došlo k celkové rekonstrukci kulturního domu, mateřské školy, veřejného osvětlení, byly opraveny všechny pozemní komunikace, prostranství u kaple sv. Antonína a tvrze, vybudováno sociální zařízení na výletišti, dvě odpočinkové zóny pro děti a seniory. Nejnověji se podařilo zachránit chátrající stavení, z něhož se stává muzeum.
V obci dbají na dodržování tradic, svátků a obyčejů. Mezi nové tradice patří - dětský karneval, pohádkový les, rozloučení s létem, bramboriáda, velikonoční a vánoční dílny, společné rozsvícení vánočních stromů zakončené ohňostrojem, mikulášská diskotéka, vánoční bruslení, novoroční výšlap na Svatou horu a jiné. Na společenském životě se aktivně podílí místní spolky - sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, rybářské spolky a sportovní klub. Obec také spolupracuje s nedalekým Dětským střediskem Březejc (pro osoby se zdravotním postižením). V minulém roce obecní zastupitelé adoptovali na dálku dnes devítiletého chlapce C. Benedikta Akashe z Indie.
Nejvýznamnější památkou v obci je kaple svatého Antonína Paduánského vyzdobená freskami slavného malíře Karla Teppera. Chloubou obce je i ronovská tvrz, nad jejímž průjezdem je vidět znak Ronovců - dvě zkřížené větvičky, ostrve. Z vnitřní strany je zachována střílna a sluneční hodiny.
Obcí procházejí hodně využívané cyklostezky. Návštěvníci obce sem přijíždějí za krásnou přírodou, dvanácti rybníky a okolními lesy. Lesy ČR a.s. zde vybudovali naučnou stezku Svatá hora v délce asi 15 km, která začíná i končí na železniční zastávce v Ořechově.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova