Facebook ikona

Kateřinice - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2014
Zlínský kraj

Hodnocení komise

Valašská dědina je zasazena do údolí nádherné přírody Hostýnských vrchů. V obci působí mnoho spolků, které svou aktivitou dotváří jedinečnou atmosféru a obraz vesnice. Významným hybatelem kulturně společenského života obce je Sbor československé církve evangelické, při kterém vznikl také ojedinělý hudební soubor Zvonky dobré zprávy.
Netradiční symbol pěti švestek "domov, víra, demokracie, řád a důvěra" vytvořil základ pro společné soužití s tělesně postiženými v živém dětském bezbariérovém centru Březiny.
Přirozená filozofie života a pokora vyzařuje ze všech obyvatel vesnice. Prostě v "Kačicách sa dobře žije!"

Kateřinice o sobě

Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších, severozápadně od Vsetína v táhlém údolí potoka Kateřinky. První zmínka o obci se objevuje v záznamech z roku 1505, podle které majitel vsetínského panství Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl.
Nedílnou součástí života v obci je celá řada dobrovolných neziskových organizací a spolků. Nejstarším z místních spolků je Sbor dobrovolných hasičů založený roku 1936. Od roku 1943 v obci působí TJ Sokol Kateřinice. O zvěř v lesích se starají myslivecká sdružení Dubcová a Korýca. K novějším spolkům patří skauti, kterým se podařilo v roce 2006 vybudovat za přispění evropských fondů Dětské bezbariérové centrum Březiny. Mezi další organizace působící v Kateřinicích patří Sdružení přátel Kateřinic, klub seniorů, šachový kroužek a Moravská organizace vozíčkářů. Na výchově dětí a udržitelnosti života v obci se vedle rodiny, školy a obce podílí mimo jiné i Sbor českobratrské církve evangelické v Kateřinicích. Při sboru existuje Mateřské centrum Kačenka. Od roku 2011 v obci působí hudební soubor hry na ruční zvonky s názvem Zvonky dobré zprávy, které obec proslavují při svých koncertech na celém území naší republiky.
V obci Kateřinice působí několik firem, které se zabývají zejména dřevozpracujícím a souvisejícím průmyslem. Povědomí o obci ve světě zvyšuje zejména firma GUFEX, která dodává mimo jiné špičkové hokejové puky na všechny turnaje pořádané Mezinárodní hokejovou federací.
Kateřinice díky své poloze a přírodním krásám přitahují jak aktivní turisty, tak i milovníky procházek. Obec protíná řada turistických a cyklistických stezek, v zimě jsou zde vytvářeny dobré podmínky pro běžecké trasy po hřebenech místních kopců. Rovněž milovníci botaniky najdou na místních stráních celou řadu zajímavých, ale i vzácných exemplářů. V katastru Kateřinic se nachází přírodní rezervace zřízená roku 1950 na vrchu Dubcová. Přímo v obci se nachází několik pozoruhodně velkých stromů, např. mohutná lípa, která patří mezi pět největších lip bývalého okresu Vsetín, její obvod činí 640 cm (byla vysazena začátkem 17. století).©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova