Facebook ikona

Nová Hradečná - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2014
Olomoucký kraj

Hodnocení komise

Pod pověstmi opředeným vrchem Bradlo se nalézá malebná víska Nová Hradečná, jejíž dnešní identita se vytvářela po vysídlení německých obyvatel činorodostí nově vznikajících spolků. Probíhající projekt „Ochutnávej Hradečnou“ umožní všemi smysly poznat minulost a zároveň psát příběhy současnosti. Bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání občané vymýšlí, plánují a následně realizují „věci velké“, aby se jim nejen dobře bydlelo, ale hlavně žilo.

Nová Hradečná o sobě

Nová Hradečná je podhorská vesnice rozprostírající se v malebném údolí kolem potoka Brabínka, severozápadně od města Uničov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1344, kdy je v latinské listině jmenována Hradeschna. Dnešní název obce Nová Hradečná se datuje až rokem 1960, kdy byly dvě malé vesnice s názvy Hradečná a Hradec sloučeny a připojeny ke katastru Olomouc. V roce 1990 se obec znovu osamostatnila.
Působit na občany k zachovávání venkovské „obyčejnosti“ nejen v rostlinách, ale i v ostatním, nehrát si na město, vsadit na skromnost, opravdovost, původnost, pokoru, učit se vážit si místa pro život, být hrdými Hradečáky - to je velký cíl Nové Hradečné.
V obci působí TJ Sokol Nová Hradečná, Myslivecké sdružení Bradlo, Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen, Motoclub a Český svaz chovatelů. Tyto spolky a sdružení pořádají nespočet akcí v průběhu celého roku. Mezi akce s dlouholetou tradicí patří víkendová Svatovavřinecká pouť. Za zmínku také stojí akce Bradelman & Bradelmanka, což je závod smíšených dvojic v přespolním běhu a na kole kolem Bradla. Pro malé atlety je pak pořádán přespolní běh Brádelníček.
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří barokní kostel sv. Vavřince z roku 1764 a nedaleko stojící barokní fara. Nad obcí, na kopci zvaném Hůrka, stojí barokní socha Jana Nepomuckého z roku 1719. V dolní části obce je kaple sv. Antonína z roku 1855. Obec se může pochlubit zřízením druhé nejstarší školy na Uničovsku (1656).
Obec je součástí hojně využívané cykloturistické trasy. Vedle mnoha krásných zákoutí, pasek a mýtin je největší dominantou zdejšího kraje kamenná skála Bradlo, zvaná též Moravský Blaník (601 m.n.m.), s nově vybudovanou vyhlídkovou plošinou, ze které je nádherný výhled do širokého okolí. Zdejší území je opředeno starými pověstmi a pověrami, které jsou písemně zpracovány ve sborníku Pověsti z Bradla, na jehož ilustraci se podílely děti místní základní školy. Právě dětem, ale i všem milovníkům přírody, přibližuje zdejší krajinu a lesní svět naučná stezka Krajinou památného Bradla.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova