Facebook ikona

Vysočina - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2015
Pardubický kraj

Hodnocení komise

Obec zasazená do malebné krajiny, která s respektem a úctou spravuje dědictví odkázané předchozími generacemi, obec která systematicky plánuje obnovu vesnice s důrazem na krajinnou zeleň a na reálné potřeby společnosti.
Obdivuhodný je vzájemný respekt jednotlivých místních částí a jejich spolupráce. Je nutno také vyzdvihnout bohatý společenský a spolkový život, který utužuje sounáležitost občanů se svou obcí. Zkrátka v obci Vysočina se dobře žije.

Vysočina o sobě

Vysočina vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Možděnice a osad Svatý Mikuláš, Petrkov, Jančour a Veselý Kopec. Rozprostírá se na ploše 1785 hektarů, na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. V současné době zde žije 705 obyvatel. V obci se nachází výjimečný počet kulturních stavebních památek. Bohatý kulturní a sportovní život zajišťují místní dobrovolné spolky (sbory dobrovolných hasičů, sportovní klub, myslivci).©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova