Facebook ikona

Kašava - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2016
Zlínský kraj

Hodnocení komise

Dědina obklopená hradbou Karpatských hor, od nepaměti žijící v určitém odloučení od ostatního světa, ale snad právě proto si zachovávající zjevnou rázovitost, patrnou v mluvě i v charakteru a srdečnosti zdejších obyvatel. Tomu odpovídá i bohatý společenský a kulturní život, udržování tradičních zvyků a svátků, které připravují za přispění obce místní spolky a folklorní soubory v čele s proslulou Kašavou. Budoucnost života obce představuje moderní školní areál s mladým cílevědomým vedením a šikovnými žáky.

Kašava o sobě

Severovýchodně od Zlína, v údolí Hostýnské hornatiny leží valašská obec Kašava. První písemná zmínka o obci je z roku 1373. Ves leží na říčce Dřevnici, která v minulosti roztáčela vodní kola, v současnosti napájí na jižní straně obce přehradu Slušovice, která je zásobárnou pitné vody pro velkou část Zlínska. Svou polohou na úpatí Hostýnských vrchů je zdejší lokalita velmi zajímavým a vyhledávaným místem pro pěší turistiku.
Obec Kašava je součástí přírodního parku Hostýnské vrchy. Evropsky významná lokalita Nad Kašavou je chráněným územím v rámci soustavy NATURA 2000. K procházce láká Naučná stezka Kašava, na jejíž trase je nainstalováno celkem 11 stanovišť, 2 posezení, 32 směrových ukazatelů a také 14 zastavení Křížové cesty. Autorem dřevěných plastik znázorňujících Ježíšovo ukřižování je Tomáš Procházka.
Nedaleko výchozího bodu naučné stezky stojí sakrální dominanta obce. Na místech nynější zděné stavby stával původně dřevěný kostelíček. Nahradil ho barokní svatostánek, který vznikl roku 1745 a který byl zasvěcen patronce obce, sv. Kateřině. Hlavní loď kostela měla až do roku 1933 plochý strop, poté byl zaklenut. Stěny této hlavní prostory jsou členěny ionskými pilastry. Hlavní obraz svaté Kateřiny pochází z poloviny 19. století, nástropní obraz od akademického malíře Žůrka. Věž kostela se může pochlubit hned čtyřmi zvony, z nichž nejstarší pochází z konce 16. století. Věž zdobí hodiny, které jsou vzácným středověkým orlojem hradu Lukova a byly po jeho zániku do Kašavy přeneseny.
Dne 30. srpna 1944 sestřelil německý stíhač nad Kašavou americký bombardér B17, přičemž jeho tříčlenná posádka zahynula. Na její paměť a na památku místních obětí II. světové války byl v roce 1967 odhalen pomník.
Zajímavostí v obci je jezírko Vinohrádek uprostřed lesa, se vzácným výskytem rostlin i živočichů. Pověst říká, že zde Kašavjané stavěli kostel, který sa jim do jezírka propadl. S regionálními lidovými zvyky a tradiční architekturou se můžete seznámit v Muzeu dřevěného porculánu, nebo také v Expozici karpatského salašnictví v Hostýnských horách, v sousední Držkové.
Společenský život v Kašavě je velmi pestrý. Za zmínku určitě stojí Orelský ples, Fašank s končinovou zábavou, který pořádají hasiči, zabíjačka a soutěž o nejlepší kyselicu a klobásku, kterou pořádají kašavští dobrovolníci a nadšenci. Stavění máje zase organizují za pomocí OÚ svobodní mládenci. Kdo do Kašavy zavítá na Mezinárodní dětský folklorní festival Kašava – Fryšták nebo na Noční Hasičskou soutěž pořádanou uprostřed léta, určitě nebude litovat. Hudecké a gajdošské slavnosti – Hudgaj – jsou ojedinělé díky lidovým nástrojům, které soubory užívají. Patří k nim gajdy, kobza, grumle, píšťaly, koncovky, fujary a další. Mezi nejvýznamnější oslavy v obci určitě patří Kateřinské hody.
Čisté životní prostředí, krása místní přírody, Naučná stezka s křížovou cestou, studánky s pramenitou vodou, krajové speciality, vyhlášená Kašavská cukrárna a pohostinnost místních lidí, to je Kašava. Ideální prostředí pro relaxaci a odpočinek.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova