Facebook ikona

Prysk - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2016
Liberecký kraj

Hodnocení komise

Obec rozložená pod svahy Lužických hor naplno rozvinula vesnický život činností sportovních a kulturních spolků za činorodého přispění chalupářů. Obec je hrdá na tradiční řemeslnou sklářskou výrobu. Pro svůj kvalitní život a pro návštěvníky nabízí obnovené a nově zřízené turistické stezky. Díky dobrovolné práci místních i přespolních je dominantou obce rekonstruovaný barokní kostel sv. Petra a Pavla.

Prysk o sobě

V úzkém údolí Pryského potoka, sevřeného strmými svahy okolních vrchů, se rozkládá obec Prysk. Území obce se nachází na západním okraji Libereckého kraje a spadá do Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Protáhlá obec se skládá ze tří částí – Horní Prysk, Dolní Prysk a Vesničky.
První písemná zmínka o Prysku je dochována z roku 1382. Před 2. světovou válkou měla obec 2000 obyvatel, zejména brusičů skla, řemeslníků a drobných rolníků. Odsun Němců po konci války i odliv nových osídlenců do okolních průmyslových měst obec silně vylidnil. Z obce se stala především rekreační obec. Tento trend se změnil po oddělení obce od Kamenického Šenova v roce 1990.
Na území obce se zachovaly čtyři nemovité památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Dále se v obci nachází četné cenné soubory bývalých selských usedlostí, které vytvářejí charakteristický ráz jednotlivých sídel. Současná architektonicko-urbanistická struktura Prysku se skládá ze tří sídelních útvarů. Nejvýznamnější památkou je Kostel sv. Petra a Pavla, na jehož záchraně obec spolupracuje s vlastníkem (Farností Horní Prysk) a Sdružením na záchranu Kostela sv. Petra a Pavla. V minulých letech byla opravena střecha, elektroinstalace, kazatelna a varhany. V letech 2008 – 2014 byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru i exteriéru kostela a byla dokončena oprava areálu hřbitova, který má obec v pronájmu. Na obnově kostela se podílí řada místních občanů a rekreantů a podnikatelů, kteří svou prací významně napomáhají k záchraně této významné barokní památky. Brigády v areálu kostela se staly nedílnou součástí života v obci.
V Dolním Prysku je soustředěna většina objektů občanské vybavenosti. Horní Prysk je charakteristický rekreační funkcí se zástavbou původních objektů přestavěných na rekreační chalupy, popř. penziony. Výraznou dominantou v sídelní struktuře je Kostel sv. Petra a Pavla. Dolní a Horní Prysk propojuje Pohybová stezka. Je osazena herními a cvičebními prvky, tak aby sloužila k trávení volného času místních občanů. Samozřejmostí jsou lavičky, vyhlídková místa a lezecké terény s informačními tabulemi. V rámci projektu postupně dochází i k obnově historických vyhlídkových altánů a výletních chodníčků, včetně dřevěné lávky vedoucí přes bažinu.
Obec je vyhlášená především bohatým kulturním a společenským životem. Celoročně zde probíhají desítky akcí, které jsou hojně navštěvovány. Každoročně se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem Léto s Pryskem. Tejnou vyhledávanou akcí je také Silvestr na Střeďáku nebo Rock s Pryskem. V obci působí celá řada sdružení, spolků a klubů. Klub seniorů, Dětské zastupitelstvo, Umělci Prysku, Preškavský okrašlovací spolek, SKAL Prysk, Oddíl řeckořímského zápasu, SK kopaná, nohejbalu a volejbalu, motoristický oddíl mládeže Panská skála nebo Divadelní spolek Pryskadlo. Většina z nich vznikla z iniciativy OÚ Prysk, který jejich činnost podporuje a vytváří tak podmínky pro rozvoj společenského dění v obci.
Mezi tradiční pochutiny regionu patří především jídla z brambor jako bramboráky nebo škubánky. Na jídelníčku nechybí tradiční pokrmy z hub, kterých jsou naše lesy plné. Z předválečných časů se v jídelníčku zachovaly pokrmy z ryb, jako například studený bramborový salát se slanečky.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova