Facebook ikona

Kozojídky - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2016
Jihomoravský kraj

Hodnocení komise

Malebná vesnička na úpatí Bílých Karpat žije bohatým spolkovým životem. Najdeme zde výrazné hudební stopy v podobě cimbálové Capelly a pěveckých skupin všech věkových kategorií, od Rózinek přes Jahodu až k Malině. Obnovitelné zdroje jsou využívány prostřednictvím bioplynové stanice a solární elektrárny, která je znovu zhodnocuje místo bývalé skládky. Cyklostezky propojují obec se sousedními obcemi a zajištují bezpečnou dopravu. Spolek Babinec předává mladším své životní zkušenosti a tradiční recepty a je znám nejlepšími báleši v Evropě.

Kozojídky o sobě

Jihovýchodně od Veselí nad Moravou a 7 km východně od Strážnice leží obec Kozojídky. Obec se nachází na hranici chráněné oblasti Bílé Karpaty. První písemná zmínka je z roku 1490, obec leží v nadmořské výšce 188 m n. m.
Název obce se odvíjí pravděpodobně od původních obyvatel, kteří se zabývali zejména pastevectvím koz. V obci se nachází obecní úřad, mateřská škola, ve které je možnost veřejného stavování, sportovní areál, dětské hřiště, obchod potravin, dále pak pohostinství a místní vinařský spolek.
Historická zástavba zachovává původní půdorys a panorama vesnice. Památkově chráněné objekty obec nemá. Duchovním centrem je Kaple sv. Martina, která je dominantou obce. Obec dbá na venkovský charakter, tak byly stylově dobudovány místní sklepy, replika původní zvonice u vinných sklepů a obnoven rodinný dům malíře Karla Benedíka. Tyto stavby jsou přístupné veřejnosti.
Společenský život v obci, která je nedaleko města, je na vysoké úrovni. Nebyla přerušena kontinuita spolků a tradic. V obci jsou udržovány místní tradice – krojové hody s opékáním kozojídského kozla, fašank, den matek, den dětí, košt vína, a více jak 40 let i říjnové výstavy ovoce a zeleniny. V posledních letech vznikly nové společenské aktivity, jako obecní turnaj ve stolním tenise jak pro děti, tak i dospělé, charitativní košt vína, pálení čarodějnic, memoriál v malé kopané a vánoční koncerty. Lampionové průvody ke vzniku republiky, kurzy vyšívání, pokud to počasí dovolí tak lyžařské závody a noční sáňkování. Mezi nejzajímavější novinky patří obecní slavnosti na přelomu července a srpna u příležitosti výročí jednotlivých spolků a zpívání na vodě každoročně v srpnu.
Kozojídky jsou tradiční vinařskou a ovocnářskou obcí. Každoročně je pořádána výstava vín a ovoce. Vinařství se dodnes věnuje asi dvacet rodin, které mají vinohrady v lokalitě Vinohrádky. Z ovocnářství se pěstují tradiční odrůdy jablka, meruňky, slívy durancie a další.
Spolková činnost je rozmanitá. Při počtu 515 obyvatel v Kozojídkách pracují tyto spolky - Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub, Český zahrádkářský svaz, Místní spolek rybářů, Myslivecké sdružení Kozojídky, Mužský pěvecký sbor Malina a ženský pěvecký sbor Jahoda, Cimbálová muzika Capella, dívčí folková skupina Rózinky a sdružení místních důchodkyň zvaných Babinec.
Tradičním výrobcem místních pokrmů je spolek Babinec. Ten ve zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu organizuje kurzy vaření a pečení. Několikrát vydali svou kuchařku a pravidelně nabízí své produkty jak na obecních akcích, tak i na akcích v širokém okolí. Jejich nejznámější pochutinou jsou tzv. béláše. Je to jednoduché, je to sladké, je to dobré a můžete si k tomu dát místní víno nebo mošt.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova